Neurofeedbackterapeut og sykepleier
Wenche Mofjell Gundersen

HVA ER NEUROFEEDBACK?

Neurofeedback er en måte å trene hjernen på slik at den arbeider mer fleksibelt, blir mer robust og kan bedre regulere seg selv.

Neurofeedback øker selvregulering som er en nødvendig del av en god hjernefunksjon. Dette innebærer at en kan kontrollere egne tanker, følelser og adferd hensiktsmessig.

Kognitive evner som oppmerksomhet, hukommelse og impulskontroll bedres også ved økt selvregulering.

Neurofeedback fremmer hjernens fleksibilitet og "yteevne".

 

HVEM KAN HA NYTTE AV NEUROFEEDBACK?

Personer med utfordringer som følge av ADHD/ADD, autisme, angst, sinnemestring, konsentrasjonsvansker,  depresjon, søvnforstyrrelser, post traumatisk bearbeiding og former for hypersensitivitet.

Vi tilbyr også neurofeedback-trening til sportsutøvere og studenter som bruker hjernetrening til å bli mer fokusert, målrettet og bli bedre på meditasjon - «Peak Performance».